Kategorier
Annat

Chefsrekrytering Stockholm – låt proffs sköta jobbet

Var finns er nästa chef? Hur hittar ni en ny VD och hur ska ert företag kunna hitta rätt kompetens till någon av de högre tjänsterna inom verksamheten? I en alltmer ombytlig arbetsmarknad så krävs professionell hjälp för rekrytering. I synnerhet gällande chefsrekrytering i Stockholm kan man se att den hjälpen gör en enorm skillnad. Både sett till att företaget sparar tid och sett till att professionell chefsrekrytering tenderar att sätta rätt person på rätt stol.

Alla företag som tvingats till nyrekryteringar är väl medvetna om att det handlar om en lång process. Detta oavsett om det handlar om att tillsätta en tjänst nere på golvet – eller längre upp i näringskedjan. Att utforma en annons, att gå igenom alla ansökningar, att sålla bland intervjuade personer och att slutligen gå igenom de toppkandidater man valt ut är tidskrävande, det är jobbigt, det kräver enorm koncentration och det handlar dessutom om en ganska snårig stig.

Att välja fel person innebär kostnader och det gör också att man är tillbaka på ruta ett igen. Genom att ta professionell hjälp med chefsrekrytering i Stockholm – men även med all annan typ av rekrytering – så ges man en möjlighet att hitta rätt person; utan någon större ansträngning.

Så går chefsrekrytering i Stockholm till

Om man går igenom de vanliga stegen för chefsrekrytering i Stockholm så kan följande vara en bra introduktion till hur en sådan ser ut – och varför ditt företag tjänar på det:

  • Ni möts. Du och rekryteringsföretaget bokar ett – flera – möten där du går igenom vad för slags spetsegenskaper företaget behöver, vilken kompetens som krävs, vilka kvalifikationer som är att anse som måsten samt exempelvis vilka personligheter som efterfrågas av er. Rekryteringsföretaget skapar utifrån detta en platsannons och sätter igång med att ta in ansökningar.
  • Företaget går dels igenom alla ansökningar och sätter igång med intervjuer. Utöver detta så börjar man även ett nätverkande där man ser över exempelvis tidigare kandidater som sökt andra jobb – men kanske fallit på mållinjen. Även exempelvis headhunting är ett effektivt verktyg inom chefsrekrytering i Stockholm: en person kan exempelvis sitta på ett annat företag idag – men på fel stol och egentligen ha allt som krävs för att passa in i ditt företag och på den tjänst ni ska tillsätta.
  • Kandidaterna presenteras. När den stora sållningen skett så återstår ett par kandidater. Det är här ni kommer in i bilden och deltar vid alla slutintervjuer och ges en möjlighet att lära känna de som sökt tjänsten – eller som headhuntats för densamma. Beslutet om vem som får jobbet ligger alltid i era händer och om ingen verkar passa – ja, då är det bara att fortsätta er chefsrekrytering.
Kategorier
Marknadsföring

Därför ska du annonsera på Google

Har du problem med att nå nya kunder? I många fall så handlar det om att man som företag fastnat i gamla mönster. Spelplanen för marknadsföring ser annorlunda ut idag och som företag handlar det om en verklighet som man måste anpassa sig till.

Att annonsera i tidningar ger inte valuta för pengarna. Att däremot välja att annonsera på Google har en potential att locka nya kunder – och då handlar det dessutom om kunder som redan visat ett intresse för den tjänst eller produkt du erbjuder.

Många ställer sig skeptiska till internet i stort och till annonsering på Google i synnerhet. Det senare kan förklaras av att man anser att de annonser som syns inte drar till sig något intresse. Söker en person på ett specifikt sökord så hoppar denne över annonserna som syns och går direkt ner till den organiska listan. Stämmer detta påstående? Inte direkt, men det finns korn av sanning i det.

Det bästa är att synas både i den organiska listan under specifika sökord och att samtidigt – under givna datum och perioder – köra kampanjer via Google Ads. Och, detta kan kombineras genom att man anlitar en och samma byrå både för SEO – som innebär att man rankar högre i den organiska listan – och SEM, som innebär att annonseringen skräddarsys och optimeras för dina behov. Vi skulle definitivt inte välja bort någon av dessa tjänster.

Fördelar med att annonsera på Google

Därför ska du annonsera på Google, varför? Fördelarna med att annonsera på Google är nämligen lite för stora för att man ska ha råd att negligera dem. Här nedan följer några:

  • Du syns längst upp! Det är aldrig negativt att ligga på topp och genom dina annonser så kommer du att fånga både nya kunder – och samtidigt också konkurrera med företag inom din bransch (som säkerligen också, i någon mån, använder Google Ads).
  • Du hittar rätt målgrupp! En annons i en tidning är lite av ett skott i mörkret. Annonsering via Google däremot innebär en ren träff då den som söker redan bestämt sig för att aktivt söka efter en vara eller en produkt. Det handlar bara om att fånga in de som söker.
  • Det driver trafik! En annonsering på Google och via Google Ads ger mer trafik till en sida. En trafik som också kan följas upp och där man exempelvis i framtiden kan använda sig av givande sökord i framtida kampanjer – och ta bort de som inte genererar en tillfredsställande effekt.
  • Du betalar bara per klick! Google Ads är kostnadseffektivt sett till att du bara betalar för de klick som annonsen genererar. Om ingen klickar – ja, då betalar du heller ingenting. Jämför detta med annan typ av annonsering.
  • Du kan följa upp och förbättra! Google Ads erbjuder överlägsna verktyg för analys och uppföljning. Hur många har klickat, vilka sökord har använts och hur länge stannar en besökare på sidan efter ett klick? Detta ger dig möjlighet att förändra innehållet på din sida och att förbättra saker i framtiden. Google Ads ger dig ledtrådar som kan skapa ett skarpare innehåll.
Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk förvaltning i minsta detalj

För att undvika strul med Skatteverket kan du tjäna på att ta hjälp genom ekonomisk förvaltning. Det ger dig även tid för annat fokus i din verksamhet.

Hade du väntat dig någonting annat när du gick med i styrelsen till bostadsrättsföreningen? Eller såg du någonting annat framför dig när du startade eget företag? Det är lätt att ha stora ambitioner, men ibland sätter ekonomi och byråkrati pinnar mellan ekrarna i kreativitetshjulet. Ofta i en kombination av varandra. Årsredovisningar, bokföring och deklarationer. Allt måste organiseras och fyllas i in i minsta detalj. Om det inte blir korrekt utfört, eller i tid, kan stora konsekvenser vänta. Skatteverket är inte nådiga mot de som slarvar med den ekonomiska rapporteringen. Men det finns hjälpande händer. Sådana som tillhör människor som arbetar med ekonomisk förvaltning och underlättar verksamhetens vardag för sådana som du.

Ekonomisk förvaltning underlättar för dig

För visst finns det väl väldigt mycket annat som du hellre lägger ned tid på? Om du avlastar dig bördan med att få rätt på kvitton och liknande frigör du just den tiden. Ekonomisk förvaltning innebär med andra ord mer än att du bara tar emot en tjänst för ett krångligt arbete. Du skapar tid för dig själv att fokusera på annat i verksamheten. Som hur den kan utvecklas, ta nästa steg och helt enkelt bli bättre för alla inblandade. Men det är förstås inte möjligt så länge du envisas med att sköta ekonomin på egen hand. Gör dig själv en tjänst och beställ in ekonomisk förvaltning istället.

Kategorier
Juridik

Hur kan ett företag arbeta för att motverka sexuella övergrepp?

Har världen lärt sig någonting av Metoo? Den frågan börjar bli dags att titta närmare på så här några år i efterhand. I samband med att Metoo slog igenom över hela världen såg man att många branscher och enskilda företag plötsligt togs på sängen. Det visade sig att det fanns en djupt rotad, toxisk kultur där sexuella trakasserier och rena övergrepp förekom.

Kvinnor blev utnyttjade av män i högre positioner och vågade – som en följd av en tystnadskultur – inte dra detta vidare. Metoo öppnade på locket till en ganska mörk värld som fick många företag att rannsaka sig själva. Frågan är hur mycket av detta som visat sig vara vackra, men tomma ord? Hur många företag arbetar egentligen aktivt med att motverka sexuella övergrepp och trakasserier – och hur gör man det i så fall?

Som arbetsgivare har man ett ansvar i att både förebygga och motverka sexuella trakasserier. Ser man till sexuella trakasserier så är detta både en form av diskriminering och en slags negativ särbehandling. Inom arbetsmiljölagen finns tydliga riktlinjer vad gäller policy, riktlinjer och rutiner för hur man ska agera preventivt och hur man ska förebygga sexuella trakasserier. Tillsammans med exempelvis skyddsombud ska man agera – både centralt och, om man är en större koncern, lokalt – i dessa frågor. Viktigt är även att allt detta följs upp och utvärderas. Informationen ska vara tydlig och varje enskild medarbetare ska vara väl införstådd i vad som gäller och vilken kod man har att rätta sig efter i samband med att man befinner sig på arbetet.

Hjälp offret att anmäla

Arbetsgivarens ansvar börjar redan vid misstanke om sexuella trakasserier – eller värre: sexuella övergrepp – och hör måste man direkt agera och reda ut vad som skett genom att samtala med de inblandade och vidta åtgärder som exempelvis förflyttning eller uppsägning om det krävs. Gäller det exempelvis sexuella övergrepp – en våldtäkt, exempelvis – så ska man också tydligt visa ett stöd för offret och hjälpa hen att både komma i kontakt med polisen och med ett juridiskt ombud. Det finns inga mellanvägar i dessa situationer och som arbetsgivare så måste man agera!

I en sund arbetsmiljö så respekterar alla varandra och stöttar sina kollegor i vått och torrt. Man ställer upp, arbetar tillsammans mot gemensamma mål och man skapar en trivsel som innebär att ingen känner oro, ångest eller rädsla för att gå till jobbet. Att Metoo visat att många branscher har problem är ett faktum och det ger många företag en möjlighet att förändra de kulturer som hunnit sätta sig. Som arbetsgivare måste man våga säga ifrån och våga agera om det handlar om sexuella trakasserier. Det är långt ifrån okej och det är något som måste försvinna från varje arbetsplats. Det är dags att agera på allvar.