Kategorier
Juridik

Hur kan ett företag arbeta för att motverka sexuella övergrepp?

Har världen lärt sig någonting av Metoo? Den frågan börjar bli dags att titta närmare på så här några år i efterhand. I samband med att Metoo slog igenom över hela världen såg man att många branscher och enskilda företag plötsligt togs på sängen. Det visade sig att det fanns en djupt rotad, toxisk kultur där sexuella trakasserier och rena övergrepp förekom.

Kvinnor blev utnyttjade av män i högre positioner och vågade – som en följd av en tystnadskultur – inte dra detta vidare. Metoo öppnade på locket till en ganska mörk värld som fick många företag att rannsaka sig själva. Frågan är hur mycket av detta som visat sig vara vackra, men tomma ord? Hur många företag arbetar egentligen aktivt med att motverka sexuella övergrepp och trakasserier – och hur gör man det i så fall?

Som arbetsgivare har man ett ansvar i att både förebygga och motverka sexuella trakasserier. Ser man till sexuella trakasserier så är detta både en form av diskriminering och en slags negativ särbehandling. Inom arbetsmiljölagen finns tydliga riktlinjer vad gäller policy, riktlinjer och rutiner för hur man ska agera preventivt och hur man ska förebygga sexuella trakasserier. Tillsammans med exempelvis skyddsombud ska man agera – både centralt och, om man är en större koncern, lokalt – i dessa frågor. Viktigt är även att allt detta följs upp och utvärderas. Informationen ska vara tydlig och varje enskild medarbetare ska vara väl införstådd i vad som gäller och vilken kod man har att rätta sig efter i samband med att man befinner sig på arbetet.

Hjälp offret att anmäla

Arbetsgivarens ansvar börjar redan vid misstanke om sexuella trakasserier – eller värre: sexuella övergrepp – och hör måste man direkt agera och reda ut vad som skett genom att samtala med de inblandade och vidta åtgärder som exempelvis förflyttning eller uppsägning om det krävs. Gäller det exempelvis sexuella övergrepp – en våldtäkt, exempelvis – så ska man också tydligt visa ett stöd för offret och hjälpa hen att både komma i kontakt med polisen och med ett juridiskt ombud. Det finns inga mellanvägar i dessa situationer och som arbetsgivare så måste man agera!

I en sund arbetsmiljö så respekterar alla varandra och stöttar sina kollegor i vått och torrt. Man ställer upp, arbetar tillsammans mot gemensamma mål och man skapar en trivsel som innebär att ingen känner oro, ångest eller rädsla för att gå till jobbet. Att Metoo visat att många branscher har problem är ett faktum och det ger många företag en möjlighet att förändra de kulturer som hunnit sätta sig. Som arbetsgivare måste man våga säga ifrån och våga agera om det handlar om sexuella trakasserier. Det är långt ifrån okej och det är något som måste försvinna från varje arbetsplats. Det är dags att agera på allvar.

Kategorier
Juridik

Betala eller inte betala?

Ett illa skrivet avtal kan lätt bli föremål för konflikt. För att inte riskera att bli blåst av en samarbetspartner kan du anlita en advokat som hjälper dig att få rätt på affärsjuridiken.

Många drömmer om att bli förmögna och ekonomiskt oberoende. Likt Joakim von Anka vill de kunna simma i en bassäng av mynt och sedlar och översköljas av sin rikedom. För andra är det kanske inte pengarna i sig som är målet. Du kanske drömmer om att resa jorden runt eller bygga ett hus vid stranden. Då är pengarna bara ett medel, men likväl någonting som du kommer att vara beroende av för att förverkliga dina drömmar. Då gäller det att göra rätt affärer för att kunna maximera dina vinster. Du som bedriver en hel del affärer och tjänar pengar på att ingå avtal med olika kunder och aktörer är säkert välbekant med att affärsjuridik inte är det enklaste. En rådgivande advokat kan då vara avgörande.

Undvik dyra konsekvenser

Fakturor är ofta en klassisk ingång till konflikter. Du kan vara oense med din samarbetspartner om vad som framgår i en faktura du ska betala. Du kanske har anmärkningar på beloppet, förfallodatum eller någonting annat som du upplever är tveksamt i dokumentet. Det kanske till och med är så tveksamt att du inte vill betala fakturan så som den är formulerad. Ibland kan du ha rätt, men det kan också bli fel. Och då blir det dyrt. Det är det du undviker med en egen affärsadvokat. Mer om affärsjuridik hittar du här: affärsjuridikgöteborg.se