Kategorier
Juridik

Hur kan ett företag arbeta för att motverka sexuella övergrepp?

Har världen lärt sig någonting av Metoo? Den frågan börjar bli dags att titta närmare på så här några år i efterhand. I samband med att Metoo slog igenom över hela världen såg man att många branscher och enskilda företag plötsligt togs på sängen. Det visade sig att det fanns en djupt rotad, toxisk kultur där sexuella trakasserier och rena övergrepp förekom.

Kvinnor blev utnyttjade av män i högre positioner och vågade – som en följd av en tystnadskultur – inte dra detta vidare. Metoo öppnade på locket till en ganska mörk värld som fick många företag att rannsaka sig själva. Frågan är hur mycket av detta som visat sig vara vackra, men tomma ord? Hur många företag arbetar egentligen aktivt med att motverka sexuella övergrepp och trakasserier – och hur gör man det i så fall?

Som arbetsgivare har man ett ansvar i att både förebygga och motverka sexuella trakasserier. Ser man till sexuella trakasserier så är detta både en form av diskriminering och en slags negativ särbehandling. Inom arbetsmiljölagen finns tydliga riktlinjer vad gäller policy, riktlinjer och rutiner för hur man ska agera preventivt och hur man ska förebygga sexuella trakasserier. Tillsammans med exempelvis skyddsombud ska man agera – både centralt och, om man är en större koncern, lokalt – i dessa frågor. Viktigt är även att allt detta följs upp och utvärderas. Informationen ska vara tydlig och varje enskild medarbetare ska vara väl införstådd i vad som gäller och vilken kod man har att rätta sig efter i samband med att man befinner sig på arbetet.

Hjälp offret att anmäla

Arbetsgivarens ansvar börjar redan vid misstanke om sexuella trakasserier – eller värre: sexuella övergrepp – och hör måste man direkt agera och reda ut vad som skett genom att samtala med de inblandade och vidta åtgärder som exempelvis förflyttning eller uppsägning om det krävs. Gäller det exempelvis sexuella övergrepp – en våldtäkt, exempelvis – så ska man också tydligt visa ett stöd för offret och hjälpa hen att både komma i kontakt med polisen och med ett juridiskt ombud. Det finns inga mellanvägar i dessa situationer och som arbetsgivare så måste man agera!

I en sund arbetsmiljö så respekterar alla varandra och stöttar sina kollegor i vått och torrt. Man ställer upp, arbetar tillsammans mot gemensamma mål och man skapar en trivsel som innebär att ingen känner oro, ångest eller rädsla för att gå till jobbet. Att Metoo visat att många branscher har problem är ett faktum och det ger många företag en möjlighet att förändra de kulturer som hunnit sätta sig. Som arbetsgivare måste man våga säga ifrån och våga agera om det handlar om sexuella trakasserier. Det är långt ifrån okej och det är något som måste försvinna från varje arbetsplats. Det är dags att agera på allvar.