Kategorier
Catering

Låt en cateringfirma ordna maten

Alla vet, egentligen, vad det viktiga med möten, fester och konferenser är. Maten, givetvis. Ta och kontakta en cateringfirma och gör alla deltagare lyckliga.

Festfixare i alla typer av kontext och på alla nivåer vet en del om livet. Till exempel att det är en del att göra när det drar ihop sig till sammankomster av alla de slag. Beroende på vilken typ av möte det handlar om ser jobbet olika ut men mycket är detsamma. Lokaler, tidsbokningar och så förstås det viktigaste – maten.

Ska jobbet ha en halvdagsutbildning med inbjuden föreläsare? Är det dags för det årliga marknadsmötet för tvåhundra personer och med övernattning? Är det äntligen dags för Anna och Elisabet att knyta hymens band? Räkna alltid med att alla närvarande går och väntar på att få mat. God mat och tillräckligt av varan.

Hitta din perfekta cateringfirma

Halvdagsmöten kräver sin kvinna och sin man. När den inträffar på förmiddagen behöver deltagarna väckas och mutas för att komma igång. Kaffe, te och macka brukar fixa den saken. Vill man göra alla ännu gladare ordnar man lunch efteråt. Buffé eller lättare rätt är en smaksak. Eller smörgåstårta. Det går också bra att chocka köttätarna med vegetarisk mat enbart.

När man behöver catering i Växjö behöver man också hitta en bra leverantör. Vilka är då kriterierna? Tillgänglighet och variation är viktigt. Det gör inget alls om firman dessutom kan ordna lokaler och se till att kompetent servicepersonal tar hand om servering och allt annat praktiskt.

Kategorier
Juridik

Aktieägaravtal – skapa klarhet och trygghet

Att man inte kan spå i framtiden är ett faktum. Oavsett om du är en privatperson eller grundare till ett aktiebolag så är framtiden ett oskrivet kort där en massa överraskningar – positiva såväl som negativa – kan komma att dyka upp.

Fördelen med att ha ett aktiebolag är att du som grundare tillsammans med andra aktieägare kan stipulera vad som gäller vid olika scenarion. Genom att upprätta ett aktieägaravtal så kan ni bringa klarhet för framtiden och genom detta också minska risken för framtida konflikter, bråk och tvister.

Ett aktieägaravtal är inget obligatoriskt att upprätta för ett aktiebolag. Det är ingen offentlig handling – man kan själv välja om man vill upprätta avtalet. Det finns emellertid väldigt många fördelar med att kontakta en affärsjurist och med dennes hjälp titta närmare på hur ett aktieägaravtal kan se ut – och vad ni själva vill att just ert ska innehålla.

Det senare är viktigt: i och med att det inte handlar om någonting obligatoriskt så kan man också bestämma exakt vad det egna avtalet ska innehålla och samtliga intressenter kan också vara med och föra in detaljer och klausuler som de tycker är viktiga. Ett aktieägaravtal ser, baserat på detta, också väldigt olika ut beroende på vilket företag det handlar om. Vissa saker brukar nästan alltid finnas med – medan andra detaljer blir mer ovanliga att se.

Varför upprätta ett aktieägaravtal?

Den stora fördelen med att upprätta ett aktieägaravtal ligger i att dokumentet som signeras ger värdefull vägledning och klarhet för framtiden. Hur hanterar man en försäljning av aktier, vad sker om någon vill sluta och hur ska man hantera olika scenarion och eventuella konflikter i övrigt?

Man kan även se att exempelvis klausuler gällande konkurrens kan föras in i ett aktieägaravtal och genom detta säkerställa att en person inte – inom en viss tid – startar eget företag inom samma bransch, eller väljer att gå över till en konkurrerande verksamhet. En annan viktig detalj är mer morbid och handlar om vad som ska hända med aktier om någon avlider – eller om exempelvis vederbörande skiljer sig och om aktierna i så fall ska räknas som enskild egendom?

Det finns, kort sagt, en massa olika scenarion att ta i beaktning när ett aktieägaravtal ska upprättas. Viktigt är att man dels anlitar en sakkunnig jurist för hjälp med att upprätta avtalet och dels att alla berörda parter inkluderas i framställandet av detta. Man ska få komma med egna förslag och åsikter om vad avtalet ska innehålla och man ska – viktigt! – också ges en chans att verkligen läsa igenom detsamma innan det signeras.