Kategorier
Juridik

Aktieägaravtal – skapa klarhet och trygghet

Att man inte kan spå i framtiden är ett faktum. Oavsett om du är en privatperson eller grundare till ett aktiebolag så är framtiden ett oskrivet kort där en massa överraskningar – positiva såväl som negativa – kan komma att dyka upp.

Fördelen med att ha ett aktiebolag är att du som grundare tillsammans med andra aktieägare kan stipulera vad som gäller vid olika scenarion. Genom att upprätta ett aktieägaravtal så kan ni bringa klarhet för framtiden och genom detta också minska risken för framtida konflikter, bråk och tvister.

Ett aktieägaravtal är inget obligatoriskt att upprätta för ett aktiebolag. Det är ingen offentlig handling – man kan själv välja om man vill upprätta avtalet. Det finns emellertid väldigt många fördelar med att kontakta en affärsjurist och med dennes hjälp titta närmare på hur ett aktieägaravtal kan se ut – och vad ni själva vill att just ert ska innehålla.

Det senare är viktigt: i och med att det inte handlar om någonting obligatoriskt så kan man också bestämma exakt vad det egna avtalet ska innehålla och samtliga intressenter kan också vara med och föra in detaljer och klausuler som de tycker är viktiga. Ett aktieägaravtal ser, baserat på detta, också väldigt olika ut beroende på vilket företag det handlar om. Vissa saker brukar nästan alltid finnas med – medan andra detaljer blir mer ovanliga att se.

Varför upprätta ett aktieägaravtal?

Den stora fördelen med att upprätta ett aktieägaravtal ligger i att dokumentet som signeras ger värdefull vägledning och klarhet för framtiden. Hur hanterar man en försäljning av aktier, vad sker om någon vill sluta och hur ska man hantera olika scenarion och eventuella konflikter i övrigt?

Man kan även se att exempelvis klausuler gällande konkurrens kan föras in i ett aktieägaravtal och genom detta säkerställa att en person inte – inom en viss tid – startar eget företag inom samma bransch, eller väljer att gå över till en konkurrerande verksamhet. En annan viktig detalj är mer morbid och handlar om vad som ska hända med aktier om någon avlider – eller om exempelvis vederbörande skiljer sig och om aktierna i så fall ska räknas som enskild egendom?

Det finns, kort sagt, en massa olika scenarion att ta i beaktning när ett aktieägaravtal ska upprättas. Viktigt är att man dels anlitar en sakkunnig jurist för hjälp med att upprätta avtalet och dels att alla berörda parter inkluderas i framställandet av detta. Man ska få komma med egna förslag och åsikter om vad avtalet ska innehålla och man ska – viktigt! – också ges en chans att verkligen läsa igenom detsamma innan det signeras.